DOSTAVA CVEĆA NA KUĆNU ADRESU U ZRENJANINU I OKOLINI I IZVRŠENJE DOSTAVE:

Cvećara Evergreen će naručeni cvetni aranžman dostaviti na adresu primaoca. Naručilac cveća može biti i primalac ako cveće naručuje za sebe.Ukoliko osoba kojoj treba uručiti cveće nije dostupna (nije na željenoj adresi i sl.) u naznačeno vreme, cvetni aranžman može primiti bilo koja druga osoba na adresi. Kada se isporuka izvrši, cvećara Evergreen će naručioca telefonom obavestiti o izvršenoj dostavi.  Cvećara Evergreen se trudi da dostavu izvrši na efikasan način, ipak ukoliko dođe do komplikacija tokom dostave poželjno je da naručilac bude telefonski dostupan. Ukoliko se radi o dostavi cveća institucijama kao što su bolnica, kancelarija, škola, hotel itd. mora dati dodatne podatke – tačan naziv ustanove, adresa ustanove, telefon, broj sobe, sprat itd. 

IZVRŠENJE DOSTAVE:

Cvećara Evergreen će se maksimalno potruditi da izvrši dostavu cveća, ipak u određenim situacijama uspešnost ne zavisi samo od nas. U dole navedenim

situacijama dostava će se smatrati izvršenom i ako se ne izvrši:

– ako osoba kojoj se cveće šalje odbija da primi cvetni aranžman 

– ako adresa i podaci o primaocu nisu tačni 

– ako primalac nije na navedenoj adresi u vreme naznačeno za dostavu a eventualna prisutna lica

  (sustanari, komšije, kolege, rodbina) odbijaju da prime cveće 

Viša sila kojom je cvećara stavljena u situaciju da nije u mogućnosti da izvrši dostavu. 

U prva tri slučaja obaveštavamo naručioca o nastaloj situaciji, ukoliko u roku od 30 minuta ne možemo stupiti u kontakt sa naručiteljem, dostavu cveća ćemo smatrati izvršenom te naručitelj ukoliko želi može o sopstvenom trošku podići aranžman u roku od 24 sata od trenutka kada je obavešten sa naše strane. 

U svakom slučaju pokušaćemo sve kako bi uspešno izvršili dostavu!

Dostava cveća je najleši način da obradujete Vama drage osobe. Dođite da zajedno odaberemo cveće za vaše posebne trenutke kao što su godišnjice, rođendani, venčanja, punoletstva …

U koliko vam je važno da osoba dobije cveće u određeno vreme, određenog dana, molimo vas da nam to naglasite. Čim izvršite porudžbinu i uplata postane vidljiva našim operaterima, krećemo sa pravljenjem Vaše porudžbine i dostave na adresu koju ste naveli.

Dostava cveća se radti tako da informacije o pošaljiocu buketa nikada ne dajemo ukoliko se isti nije potpisao u poruci koja ide uz cveće.

Diskrecija je zagaranovana 100%

PRIMANJE PORUDŽBINA:

Ako nekome na poseban način želite da iskažete svoju radost, ljubav ili prijateljstvo cvećara Evergreen će Vam pomoći da nekim cvetnim aranžmanom obradujete svoje najmilije i ulepšate im svakodnevni život. Sve porudžbine cvećara Evergreen prima u cvećari, putem telefona, on-line ili e-maila. Da bi se isporuka uspešno izvršila, naručilac mora dati sve relevantne podatke kao što su: ime i prezime primaoca, tačna adresa na koju se vrši dostava, kontakt telefon primaoca i druge bitne podatke.Ukoliko naručilac želi da uz cvetni aranžman pošalje još neki poklon mora doći u cvećaru radi detaljnijeg dogovora, ili ukoliko isti postoji na portalu, to napomene prodavcu putem telefona ili maila. Ukoliko naručuje on-line dovoljno je da u korpu uz aranžman ubaci i dodatnu porudžbinu. 

Vreme dostave

Cvećara Evergreen će naručeni aranžman isporučiti na naznačenu adresu vodeći računa da se ispoštuje željeno vreme isporuke. Dozvoljeno odstupanje od željenog vremena isporuke je +/- 30 minuta.

DATUM REALIZACIJE

Vi birate kada želite da dostavimo aranžman.Na većini lokacija možemo da dostavimo cveće u roku od nekoliko sati od momenta uplate a na ostalim možemo da dostavimo u roku od jednog dana od momenta poručivanja i izvršenja uplate.
Prilikom poručivanja navedite kada želite da cveće bude dostavljeno i mi ćemo se potruditi da dostavimo kada to vama i primaocu odgovara.

Cena dostave

Cena dostave su aktuelnom cenovniku Post express

1. DANAS ZA SUTRA

Masa (kg)Cena
(uručenje do 19)
od 0,5 do 2420

Pravo na odustanak od ugovora

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija. Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe.

Rok za vraćanje novca je 3 dana

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Protekom roka od 14 dana od dana preuzimanja proizvoda, prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača.